Legénd

penc elektronikus ugyintezes logo

Keress a Facebook-on

Látogatószámláló

0902863
Ma
Tegnap
A héten
A hónapban
364
162
1110
4468

IP-címed: 54.224.117.28
Ma: 2018-03-24

Molecaten Legend EstateMolecaten

Free Page Rank Tool

Rövid összefoglaló
Legénd Településképi Arculati Kézikönyvéről és településképi rendeletéről

Legénd Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2017. december 21-i ülésén elfogadta Legénd Község Településképi Arculati Kézikönyvét és a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.22.) számú önkormányzati rendeletét.

A Településképi Arculati Kézikönyv – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a meghatározása szerint – települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, és ezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv szemléletformáló céllal készült, nemcsak a szakemberek, hanem a lakosság tájékoztatását is szolgálja, röviden, fotók és ábrák segítségével tárja fel és mutatja be a település egyes részeinek arculati jellemzőit, értékait, valamint a környezetalakítással kapcsolatos elvárásokat. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemekre és tájhasználatra. A kézikönyv egyúttal a településképi rendelet szakmai megalapozását is szolgálja.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A településképi rendelet megalkotására a településkép védelméről szóló törvény ad felhatalmazást az önkormányzat képviselőtestületének. A települési önkormányzat a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával és településkép-érvényesítési eszközökkel biztosítja a településképi rendeletben foglaltak szerint.

A településképi rendelet

  • az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
  • a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területekre,
  • a helyi építészeti örökség egyedi védelmére
  • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket tartalmaz, továbbá meghatározza
  • a településrendezési előírások és a településképi követelmények értelmezésével összefüggő szakmai konzultáció
  • a településképi bejelentési eljárás
  • a településképi kötelezési eljárás és településképi bírságolás
  • a településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzésére vonatkozó eljárási szabályokat.

A Településképi Arculati Kézikönyv www.legend.hu tölthető le, a településképi rendelet a Nemzeti Jogszabálytár oldalán található (előbb ki kell választani a megyét (Nógrád), majd a települést). A dokumentumok megtalálhatók az önkormányzat épületében kinyomtatott formában is.